CATALEG - page 7

COMPACTES AMB FILTRE
MODELS AMB ELECTRÒLISI SALINA
COMPACTES ENTERRATS KEOPS
Filtre Aster Ø600mm
Bomba Victoria Plus 1cv 220v - 16 m³/h
CODI
DESCRIPCIÓ
PVP
41479
NOMÉS FILTRACIÓ
2.089,50 €
70343
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI SEL CLEAR 95
3.368,05 €
70344
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI + CONTROL PH
3.782,08 €
COMPACTES ENTERRATS RAMSES
Filtre Aster Ø550mm
Bomba Sena 1cv 220v - 12,8 m³/h
CODI
DESCRIPCIÓ
PVP
41910
NOMÉS FILTRACIÓ
1.530,90 €
70353
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI SEL CLEAR 55
2.467,83 €
70354
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI + CONTROL PH
2.618,60 €
70355
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI SEL CLEAR 95
2.880,35 €
70356
FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI + CONTROL PH
3.032,82 €
COMPACTES ELEVATS RAMSES UP
Filtre Aster Ø550mm
Bomba Sena 1cv 220v - 12,8 m³/h
CODI
DESCRIPCIÓ
PVP
61423
SENSE MUNTATGE INTERIOR
391,86 €
61423AS55001 NOMÉS FILTRACIÓ
1.487,50 €
61423AS55002 FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI SEL CLEAR 55
2.413,74 €
61423AS55003 FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI + CONTROL PH
2.561,26 €
61423AS55004 FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI SEL CLEAR 95
2.865,66 €
61423AS55005 FILTRACIÓ + ELECTRÒLISI + CONTROL PH
3.013,18 €
COMPACTES DE FILTRACIÓ SÈRIE ELEVADA
Local tècnic amb tapa superior en forma de pòdium de salts
Skimmfilter amb cartutxo, bomba, boquilles impulsió i quadre
CODI
DESCRIPCIÓ
PVP
TAS0071
7 m²/h - 1 SKIMMER
1.621,01 €
TAS0072
7 m²/h - 1 SKIMMER + 1 PROJECTOR 100w
1.907,15 €
TAM0111
11 m²/h - 1 SKIMMER
1.744,21 €
TAM0112
11 m²/h - 1 SKIMMER + 1 PROJECTOR 100w
2.015,34 €
TAL0151
15 m²/h - 2 SKIMMER
1.964,43 €
TAL0152
15 m²/h - 2 SKIMMER + 1 PROJECTOR 100w
2.262,35 €
TAG0221
22 m²/h - 2 SKIMMER + 1 PROJECTOR 100w
2.160,85 €
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook