CATALEG - page 21

ESQUEMES HIDRAULICS
PISCINA CONVENCIONAL
Aspiració per skimmers i fondo
Impulssió per boquilles de paret
Oficina Tecnica
PISCINA PER DEBORDAMENT
Aspiració per reixa perimetral i fons a vas de compensació
Impulssió per boquilles de fons
Oficina Tecnica
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook