CATALEG - page 19

CLIMATITZACIÓ
ROTHPOOL. CAPTADOR SOLAR PER PISCINES
- Superfície de captació: 2,22 m²
- Mínima inverssió; facilitat d'instal.lació
- Funcionament amb la bomba de la piscina
o en circuit a part
VALORACIÓ ORIENTATIVA
Zones climàtiques
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook