CATALEG - page 42

ZONIFICACIÓ
SISTEMA DISTRIBUÏT AQUAZONE
CONTROL D'AEROTÈRMICA, FANCOILS I TERRA RADIANT
CENTRAL - PASARELES
codi
article
pvp
AZDI6ACUAZONE
CENTRAL DE SISTEMA ACUAZONE 32 ZONES
250,00 €
AZX6FANCOILZ
MÒDUL PASARELA FANCOIL 3 VELOCITATS
95,00 €
AZX6010VOLTSZ
MÒDUL PASARELA FANCOIL 0-10 V
180,00 €
TERMOSTATS / INTERFACES D'USUARI
codi
article
pvp
AZDI6BLUEFACEC [B/N]
TERM. CABLE COLOR BLUEFACE 32Z [B/N]
160,00 €
AZDI6THINK[CR][B/N]
TERM. CABLE/RÀDIO THINK 32Z CABLE [B/N]
165,00 €
AZDI6LITER[CR][B/N]
TERM. CABLE/RÀDIO THINK 32Z RADIO [B/N]
135,00 €
MODULDE CONTROL
codi
article
pvp
AZDI6OUTPUT8
MÒDUL DE CONTROL ELEMENTS RADIANTS 32Z
150,00 €
AZX6CCP
MÒDUL DE CONTROL DE PRODUCCIÓ
160,00 €
CENTRALITZACIÓ
codi
article
pvp
AZX6WEBSCLOUD [C/R]
WEBSERVER AIRZONE CLOUD [ETHERNET/WIFI]
150,00 €
CABLEBUS
Cable BUS 100 mtrs
100,00 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
42
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...56
Powered by FlippingBook