CATALEG - page 36

FANCOILS
CONDUCTES BAIXA SILUETA - Alçada 216 mm
MODEL BAIXA PRESSIÓ (20 Pa)
model
pot. (kw)
m³/h
Pa
l/hora
pvp
FCZ250P
1,06 - 1,94
290
20
334
233,33 €
FCZ350P
1,89 - 3,02
450
20
560
271,23 €
FCZ450P
2,41 - 4,03
600
20
694
309,12 €
FCZ650P
3,46 - 5,67
920
20
975
432,38 €
FCZ750P
4,27 - 6,14
1.140
20
1.056
445,05 €
FCX850P
5,26 - 6,91
1.300
20
1.189
482,69 €
FCZ950P
5,77 - 8,60
1.140
20
1.479
489,33 €
MODEL MITJA PRESSIÓ (60 Pa)
model
pot. (kw)
m³/h
Pa
l/hora
pvp
FCZI250PO 1,10 - 1,74
254
63
299
257,27 €
FCZI350PO 1,91 - 3,00
446
61
516
295,16 €
FCZI550PO
2,91 - 4,28
627
56
736
343,02 €
FCZI750PO 4,69 - 5,80
1.050
58
997
473,83 €
FCZI950PO 6,35 - 8,07
1.050
58
1.388
518,12 €
MODEL INVERTER PRESSIÓ REGULABLE
model
pot. (kw)
m³/h
Pa
l/hora
pvp
FCZI250P 1,06 - 1,94
290
20-60
334
363,65 €
FCZI350P 1,89 - 3,02
450
20-60
560
401,41 €
FCZI550P 2,91 - 4,79
720
20-60
824
449,10 €
FCZI750P 4,27 - 6,14
1.140
20-60
1.056
610,96 €
FCZI950P 5,77 - 8,60
1.140
20-60
1.479
656,73 €
ACCESORIS PER CONDUCTES DE BAIXA SILUETA
model
pvp
model
pvp
BC8
Safata cond.- Kit V3V FCX20/50
8,43 €
VCF1I
Kit val. 3 vies 200/250
94,98 €
BC9
Safata cond.- Kit V3V FCX62/82
9,79 €
VCF2I
Kit val. 3 vies 300/800
105,97 €
TFA-3H Termostato digital 2 tubs
31,66 €
VCF3I
Kit val. 3 vies 900
105,97 €
WMT21 Termostat digital inverter 2 tubs
79,80 €
CONDUCTES ALTA PRESSIÓ - Alçada 300 mm
model
pot. (kw)
m³/h
Pa
l/hora
pvp
VED430
4,68 - 6,95
1350
72
1195
594,66 €
VED530
6,16 - 7,76
1520
58
3115
626,52 €
VED630
8,89 - 12,53
2210
75
2155
785,80 €
VED730
10,4 - 13,85
2410
69
2382
828,27 €
CONDUCTES INVERTER ALTA PRESSIÓ REGULABLE
model
pot. (kw)
m³/h
Pa
l/hora
pvp
VED530I
6,16 - 7,76
1520
58
1335
889,18 €
VED730I
10,4 - 13,85
2410
70
2382
1.339,86 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
36
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...56
Powered by FlippingBook