CATALEG - page 33

AEROTÈRMIA - SISTEMES HIBRIDS
UNITATS TERMINALS D'EXPANSSIÓ DIRECTE
CONDUCTE BAIXA SILUETA
CONDUCTE ALTA PRESSIÓ
codi
model
pot (Kw) pvp
codi
model
pot (Kw)
pvp
31AA0199
AQ LD 7
2,2 - 2,5 425 €
31AA0208 AQ LH 18
6,3 - 7,1
825 €
31AA0200
AQ LD 9
2,8 - 3,6 742 €
31AA0204 AQ LH 24
7,1 - 8,0
850 €
31AA0201
AQ LD 12
3,6 - 4,0 758 €
31AA0205 AQ LH 30
9,0 - 10,0
897 €
31AA0207
AQ LD 14
4,0 - 4,5 760 €
31AA0209 AQ LH 34
10,0 - 11,2
925 €
31AA0202
AQ LD 18
5,6 - 6,3 775 €
31AA0206 AQ LH 36
11,2 - 12,5
945 €
31AA0203
AQ LD 24
6,3 - 7,1 880 €
31AA0214 AQ LH 45
14,0 - 16,0
990 €
31AA0218
AQ LD 28
8,0 - 9,0 910 €
31AA0216 AQ LH 54
16,0 - 17,0
1.090 €
31AA0219
AQ LD 34
10,0 - 11,2 910 €
31AA0216 AQ LH 72
22,4 - 25,0
1.490 €
31AA0220
AQ LD 36
12,5 - 14,0 940 €
31AA0217 AQ LH 90
28,0 - 31,0
1.690 €
31AA0221
AQ LD 47
14,0 - 16,0 990 €
UNITATS INTERIORS CASSETTE
UNITATS INTERIORS MURAL
codi
model
pot - mida pvp
codi
model
pot - mida
pvp
31AG0300
AQ CC 09
2,8 - 3,2
599 €
31AA0404 AQ WM 07
2,2 - 2,5
420 €
31AG0301
AQ CC 12
3,6 - 4,0
643 €
31AA0400 AQ WM 09
2,8 - 3,2
485 €
31AG0302
AQ CC 18
5,6 - 6,3
714 €
31AA0401 AQ WM 12
3,6 - 4,0
499 €
31AG0303
AQ CC 24
7,1 - 8,0
763 €
31AA0405 AQ WM 14
4,0 - 5,0
5.200 €
31AG0304
AQ CC 36
10,0 - 11,2
821 €
31AA0402 AQ WM 18
5,6 - 6,3
592 €
31AA0318
AQ CC 40
12,5 - 14,0
910 €
31AA0403 AQ WM 24
7,1 - 7,5
685 €
31AA0319
AQ CC 45
14,0 - 16,0 1.050 €
31AA0320
AQ CC 54
16,00 - 17,5 1.090 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
33
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...56
Powered by FlippingBook