CATALEG - page 31

AEROTÈRMIA
- SISTEMES HIBRIDS
UNITATS INTERIORS CONDUCTE
CONDUCTE BAIXA PRESSIÓ
codi
model
pot - mida tuberia
caudal
pvp
387006188
SDIAS8DC
fins 4 kw - A 1/4 - 3/8
600 m³/h
927 €
387006189
SDIBS9DC
fins 7 kw - B 1/4 / 1/2
790 m³/h
940 €
CONDUCTE ALTA PRESSIÓ
codi
model
pot - mida tuberia
caudal
pvp
387006194
ADIBS13DC
fins 7 kw - B 1/4 / 1/2
850 m³/h
1.100 €
387006195
ADICS13DC
fins 11 kw - C 1/4 / 1/2
1050 m³/h
1.310 €
UNITATS INTERIORS CASSETTE
CASSETTES
codi
model
pot - mida tuberia
mides
pvp
387006190
ASIAS8DC fins 4 kw - A 1/4 - 3/8
575 x 575
968 €
387006191
ASIBS9DC fins 7 kw - B 1/4 / 1/2
575 x 575
983 €
387006192
ASICS10DC
fins 11 kw - C 1/4 / 1/2
860 x 860
1.335 €
387006193
ASIDS13DC
fins 14 kw - D 1/4 / 1/2
860 x 1150
1.430 €
REIXES
codi
model
obervacions
pvp
387027154
ASGIDC
per mides A i B
230 €
387027155
ASGI25DC
per mida C
315 €
387027156
ASGI48DC
per mida D
345 €
MODUL E-MIX
PRODUCCIÓ D'ACS
codi
model
acumulació tuberia
mides
pvp
387135030
EMIX V1
acum. extern
3/8 - 3/8
27x58x28
1.285 €
387030198
EMIX TANK 220V2
220 l
3/8 - 3/8
640x620x1460
2.820 €
387030199
EMIX TANK 300V2
300 l
3/8 - 3/8 640x620xx1875
2.930 €
MODULS HIDRAULICS
PER TERRA RADIANT I FANCOILS
codi
model
pot - mida
gas
aigua
pvp
387030200
AUAH
5,3 kw - A
1/4 / 1/2
3/4
2.540 €
387030201
AUBH
6,5 kw - B
1/4 / 1/2
3/4
2.610 €
387030202
AUCH
10,6 kw - C 1/4 / 1/2
3/4
2.720 €
387030203
AUDH
13,6 kw - D 3/8 - 5/8
3/4
2.850 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...56
Powered by FlippingBook