CATALEG - page 17

VOLUM VARIABLE - Airstage VRF
UNITATS INTERIORS
CONDUCTE BAIXA SILUETA "SLIM"
0-90 Pa
CONDUCTE MITJA PRESSIÓ
0-150 Pa
model
pot. (kw)
tuberia pvp
model
pot. (kw)
tuberia pvp
ARYD04G
1,1 - 1,3
1/4 - 1/2
1.190 €
ARYA24G 7,1 - 8,0
3/8 - 5/8
ARYD07G
2,2 - 2,8
1/4 - 1/2
1.271 €
ARYA30G 9,0 - 10,0
3/8 - 5/8
ARYD09G
2,8 - 3,2
1/4 - 1/2
1.298 €
ARYA36G 11,2 - 12,5
3/8 - 3/4
ARYD12G
3,6 - 4,0
1/4 - 1/2
1.384 €
ARYA45G 12,5 - 14,0
3/8 - 3/4
ARYD14G
4,5 - 5,0
1/4 - 1/2
1.461 €
ARYD18G
5,6 - 6,3
3/8 - 5/8
1.509 €
SPLIT MURAL
SOSTRE-TERRA
model
pot. (kw)
tuberia pvp
model
pot. (kw)
tuberia pvp
ASYA4G
1,1 - 1,3
1/4 - 1/2
837 €
ABYA12G 3,6 - 4,0
1/4 - 1/2
1.426 €
ASYA7G
2,2 - 2,8
1/4 - 1/2
897 €
ABYA14G 4,5 - 5,0
1/4 - 1/2
1.476 €
ASYA9G
2,8 - 3,2
1/4 - 1/2
932 €
ABYA18G 5,6 - 6,3
3/8 - 5/8
1.545 €
ASYA12G
3,6 - 4,1
1/4 - 1/2
961 €
ABYA24G 7,1 - 8,0
3/8 - 5/8
1.665 €
ASYA14G
4,5 - 5,0
3/8 - 5/8
1.031 €
CASSETTE COMPACTE
SISTEMES DE CONTROL
model
pot. (kw)
tuberia pvp
model
pvp
AUYB04G 1,1 - 1,3
1/4 - 1/2
1.350 €
UTY-RNRY Control remot per cable tactil
279 €
AUYB07G 2,2 - 2,8
1/4 - 1/2
1.552 €
UTY-RNKY Control remot per cable tactil
257 €
AUYB09G 2,8 - 3,2
1/4 - 1/2
1.570 €
UTY-RSKY Control simplificat per calble
236 €
AUYB12G 3,6 - 4,1
1/4 - 1/2
1.590 €
UTY-LNHY Control inal.làmbric
102 €
AUYB14G 4,5 - 5,0
1/4 - 1/2
1.645 €
UTB-YWC Receptor IR
118 €
AUYB18G 5,6 - 6,3
3/8 - 5/8
1.712 €
UTY-CGGY Control remot de grups
597 €
UTY-DCGY Control remotcentralitzat
2.055 €
UTY-DTGY Pantalla tàctil
5.793 €
UTY-APGY Control centralitzat per PC
11.549 €
** Demani al seu comercial l'estudi tècnic / valoració **
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...56
Powered by FlippingBook