REG-PISCINES 2017 - page 18

CONECTIVITAT
Comunicació
Bluetooth de baixa Energia
Abast del Bluetooth
10 metres
Alimentació
Xarxa elèctrica.
Transformador 230/24
Memòria
No volàtil (Rellotge intern de 5 hores)
Programes
Arrencada / Parada
Protecció contra descàrregues
De 4 kVa totes les entrades / sortides
Entrades / Sortides
Eestacions
2, 4, 6, 9 i 12
Connexions
Vàlvula Mestra i Sensor de pluja
Control total desde l'smartphone
gràcies a l'App gratuïta SOLEMWF.
Disponible per a iOS i Android.
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36
Powered by FlippingBook