REG-PISCINES 2017 - page 17

ESQUEMES HIDRAULICS
PISCINA CONVENCIONAL
Aspiració per skimmers i fondo
Impulssió per boquilles de paret
Oficina Tecnica
PISCINA PER DEBORDAMENT
Aspiració per reixa perimetral i fons a vas de compensació
Impulssió per boquilles de fons
Oficina Tecnica
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...36
Powered by FlippingBook