CATALEG BIOMASSA - page 20

1 kW gasoil =
0,095 € / kW
PELLET
COMPARATIU COMBUSTIBLES
GASOIL CALEFACCIÓ
1L aprox.
10.000 Kcal/h aprox.
1L =
1,049€
RENDIMIENT ÚTIL CALDERA
90 %
1L = 9.000 Kcal/h útil
1L = 10,46 kW
COMPARATIVA DE PREUS KW. Diferents energíes
€ / Kw.
GASOIL
0,0950
PELLET
0,0554
ELECTRICITAT
0,1782
ELECTTICITAT BOMBA DE CALOR
0,0594
GAS NATURAL
0,0680
GAS NATURAL (condensació)
0,0634
GAS PROPÀ
0,1100
* Preus de combustibles orientatius a causa de l
e
s posibles fluctuacions dels pre
u
s del gasoil
* Si el consum de pellet es subministrès a granel el preu del €/kW seria d'un coste aproximado del
50%
respecto al gasoil
1Kg = 4655 Kcal/h útil
1Kg = 5,4127 kW
1 kW =
0,05542 €/kW
RENDIMIENT ÚTIL CALDERA
95 %
1Kg =
4900 Kcal/h
1Kg =
0,300 € ( Precio de saco de 15kg )
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24
Powered by FlippingBook