CATALEG BIOMASSA - page 19

PELLET
EQUIVÀLENCIA PELLETS
1 m3 de pellet = 0,65 Tn. = 650 kg.
1 Tn de pellet = 1,5 m3
1 kg = 1,53 l.
PELLETS
Els pellets de fusta estan compostos al 100% de residus naturals de fusta, serradures i encenalls que
es produeixen en grans quantitats en la indústria de la fusta. Com a ajuda per a la compressió només es
utilitzen residus de la indústria alimentària amb contingut de midó (com midó de blat de moro), de manera
que no cal cap aglomerant sintètic. La matèria primera es comprimeix a grans pressions i
es pelletiza.
Els pellets de fusta estan normalitzats (segons ÖNORM M 7135 / DIN 51731 i DINplus) i es comercialitzen
sota marques amb certificat de qualitat.
Són adequats per a una calefacció totalment automàtica i fàcils de transportar i emmagatzemar. les
emissions estan restringides per uns valors molt estrictes. Per això les cendres es poden utilitzar
sense cap problema com a adob per al jardí.
Els pellets són una alternativa segura i respectuosa amb el medi ambient per als combustibles
fòssils com el gasoil o el gas.
MODEL
CODI
CARACT.
PVP / Kg
PELLET"DIN PLUS"
TAMCGO0100
15 KG
0,30 €
LES DADES MÉS IMPORTANTS DEL PELLET
Poder calorífic:
4655 Kcal/kg
Densitat a granel:
650 kg/m
3
Diámetre:
6 - 8 mm
Longitud:
5 - 48 mm
Contingut d'agua:
<10%
Pes específic:
1,1 - 1,2 kg/dm
3
Percentatge en pols:
max.1%
Materia prima:
Residu natural de serradures i viruta
Consum d'energía en la producció: aprox.
2 - 3%
del contingut energétic.
Sense aditivos químics: aditivo del prensat natural ( almidón
< 2,0%
)
CALCUL DEL VOLUM DEL SILO
1 Kg. de Pellets = 4655 kcal/h = 5,41 Kw
1 Kw = 0,18 Kg de pellets
VOLUM SILO
= Potència Caldera (en Kw.) x el consum/hora x nº de hores día x 15 días = KG
es calcula un mínim de 15 dies de acumulació
Caldera de 15 kw V = 15 x 0,18 x 8 x15 = 324 KG
Caldera de 42 kw V = 42 x 0,18 x 8 x15 = 907,2 KG x 1,53 = 1.388 l.
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook