CATALEG CLIMATITZACIO 2017 - page 41

VENTILACIÓ RESIDENCIAL
Compliment CTE DB-HS3 - Calitat de l'aire
VMM - VENTILACIÓ MECANICA CONTROLADA AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR DOMEO
Recuperador de calor a contrafluxe amb un rendiment de fins el 92%
Verssió FL 3V EU: 3 velocitats configurables. Control remot per cable
Verssió RD: Motor de caudal constant. Control remot per radiofrecuència
Verssió APP: Motor de caudal constant. Control remot per smartphone
article
codi
pvp
RECUPERADOR DE CALOR DOMEO 210 FL 3V EU
5153812700
1.267,45 €
RECUPERADOR DE CALOR DOMEO 210 RD
5153717400
1.514,86 €
RECUPERADOR DE CALOR DOMEO 210 APP
5153717100
1.595,91 €
RECUPERACIÓ DE CALOR
RECUPERACIÓ DE CALOR A L'ESTIU
RECUPERACIÓ DE CALOR A L'ESTIU
A L'HIVERN
DURANT EL DIA
DURANT LA NIT (FREE COOLING)
VMM - VENTILACIÓ MECANICA CONTROLADA AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR IDEO² 325 ECOWATT
Recuperador de calor a contrafluxe amb un rendiment de fins el 92%
Caudal màxim:
325 m³/h
article
codi
pvp
RECUPERADOR DE CALOR IDEO² 325 ECOWATT
5153118100
2.351,79 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
41
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook