CATALEG CLIMATITZACIO 2017 - page 29

AEROTÈRMIA
PLATIMUN BC PLUS V200
CONJUNT UN.EXTERIOR + KIT HIDRÀULIC AMB ACUMULADOR INTEGRAT
MODELS AMB ACUMULADOR DE 180 LITRES
MONOFÀSICS
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
8MR
7222761
8,2 - 7,9
4,27
3/8 - 5/8
6.445 €
11MR
7222762
11,3 - 11,6
4,65
3/8 - 5/8
7.849 €
16MR
7222764
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
9.341 €
TRIFÀSIC
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
11TR
7222763
11,3 - 11,1
4,65
3/8 - 5/8
7.849 €
16TR
7222765
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
9.747 €
PLATIMUN BC MONOBLOC
CONJUNT UN.EXTERIOR AMB HIDROKIT INTEGRAT
Conexionat amb la xarxa amb tuberia de fontaneria.
MONOFÀSICS
model
codi
pot. (kw)
COP
alt-ampl-fons
pvp
6MR
7218096
5,8 - 4,4
4,01
675-825-300
4.568 €
10MR
7218100
9,5 - 7,0
4,02
881-850-330
5.938 €
16MR
7218101
15,7 - 16,6
4,10
1418-1000-356
8.343 €
TRIFÀSICS - GRAN POTENCIA
model
codi
pot. (kw)
COP
alt-ampl-fons
pvp
25TR
7218103
25,1 - 29,2
4,20
1700-1450-550 11.114 €
38TR
7218105
38,2 - 27,9
4,27
1700-1750-655 14.362 €
ACUMULADORS i ACCESORIS
ACUMULADORS ACS ESMALTATS
model
codi
capacitat
alt x diàmetre
pvp
AS200-2E 148112368
200 l
1423 x 610
1.143 €
AS300-2E 148112369
300 l
1796 x 610
1.627 €
AS400-2E 148112370
400 l
1672 x 710
2.051 €
AS500-2E 148112371
500 l
1786 x 760
2.265 €
ACCESORIS
model
descripció
pvp
7504308
Resistència elèctrica 2,5 kw per acumulador ACS
224 €
148110509
Dipòsti d'inercia ASA50-IN 50 litres
511 €
144007002
kit vàlvula 3 vies ACS/calefacció + sonda (models bibloc)
254 €
144007007
Plantilla de muntatge (imprescindible models bi-bloc fancoils)
162 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...48
Powered by FlippingBook