CATALEG CLIMATITZACIO 2017 - page 28

AEROTÈRMIA
THERMA V - accesoris
Sondes - accesoris
article
pvp
article
pvp
PHLTA Sonda ACS monfasica splits
288 €
PQDSA Contacte sec
117 €
PHLTB Sonda ACS monoblock
477 €
PHRSTAO Sensor de temperatura
53 €
PHLTC Sonda ACS trifasica splits
288 €
PQRSTAO Sonda temperatura exterior
54 €
Producció d'ACS
Cal seleccionar un acumulador amb bescambiador de gran superfície d'intercanvi per tal de produïr
la quantitat d'ACS necesària. És necessàri seleccionar la sonda corresponent.
Servei de calefacció-climatització
Es necesari seleccionar un volum d'inercia adequat per el correcte funcionament de l'equip.
Es recomana un volum mínim de 50 litres.
PLATIMUN BC PLUS
CONJUNT KIT HIDRÀULIC + UNITAT EXTERIOR
MODELS SENSE AÏLLAR PER TERRA RADIANT
MONOFÀSICS
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
8MR
7212740
8,2 - 7,9
4,27
3/8 - 5/8
4.814 €
11MR
7212742
11,3 - 11,3
4,65
3/8 - 5/8
6.101 €
16MR
7112746
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
7.593 €
TRIFÀSICS
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
11TR
7212744
11,3 - 11,1
4,65
3/8 - 5/8
6.430 €
16TR
7212748
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
7.999 €
+
MODELS AÏLLATS PER FANCOILS
MONOFÀSICS
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
8MR
7212741
8,2 - 7,9
4,27
3/8 - 5/8
5.247 €
11MR
7212743
11,3 - 11,3
4,65
3/8 - 5/8
6.512 €
16MR
7212747
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
7.593 €
TRIFÀSIC
model
codi
pot. (kw)
COP
tuberia
pvp
11TR
7212745
11,3 - 11,1
4,65
3/8 - 5/8
6.841 €
16TR
7212749
14,6 - 14,4
4,22
3/8 - 5/8
8.410 €
compromesos amb l’eficiència i l’estalvi
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48
Powered by FlippingBook