CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 71

GRUP
Interès a
12 mesos
0
%
FINANÇAMENT
TENIM
el millor
pels teus clients
finançament per mensualitats
finançament per quotes
ara pots
escollir
Per mensualitats:
Per quotes
0% d’interès
FINS A 12 MESOS
Finconmasa és un nou servei de finançament que presentem en col·laboració amb la Caixa
i el seu producte “Finconsum” i que està dissenyat perquè el professional instal·lador ofereixi
als seus clients un servei àgil, fàcil i segur per a finançar els seus projectes. (*)
(*) Servei exclusiu a particulars
Productes financers
1
O% FINS A 12 MESOS
Termini
6
12
0%
0%
2%
2%
Tipus
d’interès
comissió
d’apertura
2
PREFERENCIAL FINS A 60 MESOS
Coeficient
Coeficient
Termini
Termini
14
18
24
30
35
40
45
50
54
60
0,029738
0,026979
0,024779
0,023316
0,021494
0,076205
0,060288
0,046376
0,039192
0,033293
Import mínim600€
Import màxim30.000€
Quotes mensuals del mateix import
Comissió d’apertura d’un 2%
3%de comissió de cancel·lació i amortització anticipada
Exemple de finançament d’un projecte de 3.000€ a 12mesos:
12 quotes de 250€
Import mínim 600€
Import màxim 60.000€
Quotes mensuals del mateix import
3% de comissió d’apertura
3% de comissió de cancel·lació i amortització anticipada
Exemple de finançament d’un projecte de 3.000€ a 18 mesos:
18 quotes de 180,80
Quant vols pagar
El client compra el que vol i ho paga en
còmodes
terminis
. Una forma
fàcil i senzilla de vendre.
Ens diu
la quantitat
que
vol pagar cadames
i li femel càlcul segons una taula,
sap quant paga cada mes.
Avantatges pel client final
Pot triar la
quotamés assequible
per a la seva butxaca
Es
còmode, clar i fàcil.
Sap des del primer moment la quota i les
quantitats.
El client pot accedir a
comprar una gamma més alta
de productes
perquè permet allargar el pagament i decidir la quota que millor
s
adapti a les seves necessitats.
No té despeses d’estudi ni de cancel·lació.
ho vols
ho tens!
documentació
DNI
Rebut domiciliat
Justificant d’ingressos
Assalariats darrera nòmina
Autònoms declaració trimestral de
la renda model 130/131 o
darrera declaració de l’IRPF 2 anys
antiguitat.
Pensionistes full de revaloració de
la pensió.
93 798 55 62 ( Cristina - Mari )
r a
més info m ció
71
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72
Powered by FlippingBook