CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 60

Energia Solar Tèrmica
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
*cobertura solar mínima, consums ACS i acumulació segons Decret Ecoeficiència
dormitoris
consum
equip
% mínim
superf.
llits
ACS
energia
cobertura
núm.
tipus
apert.
volum volum volum
persones diari
principal
solar
mínim màxim
recomenat
275
gas/gasoil
50%
2 SOL 250
2,30
230
828
300 l
Solar Easy ACS300 / 2 SOL200
330
gas/gasoil
50%
2 SOL 250
2,30
230
828
300 l
Solar Easy ACS300 / 2 SOL200
440
gas/gasoil
50%
3 SOL 250
2,30
345 1.242
400 l
Solar Easy ACS400 / 3 SOL250
550
gas/gasoil
50%
3 SOL 250
2,30
345 1.242
400 l
Solar Easy ACS400 / 3 SOL250
l
660
gas/gasoil
50%
4 SOL 250
2,30
460 1.656
500 l
Solar Easy ACS500 / 4 SOL250
770
gas/gasoil
50%
4 SOL 250
2,30
460 1.656
500 l
Solar Easy ACS500 / 4 SOL250
(*) Determinar sistemade fixació dels colectors: cobertaplana - coberta inclinada.
Cal afegir laconexió hidràulicacolectros-acumuladorsal sistemaescollit
TAULA DE SELECCIO D'EQUIPS SOLARS PER PRODUCCIO D'ACS
EN ESTABLIMENTS HOTELERS * * *
CONDICIONS DE SERVEI
COLECTORS SOLARS
ACUMULACIÓ ACS
EQUIPS RECOMENATS (*)
5
6
8
10
12
14
*cobertura solar mínima, consums ACS i acumulació segons Decret Ecoeficiència
consum
equip % mínim
superf.
(**)
dormitoris
ACS
energia
cobertura
núm. tipus
apert.
volum volum volum
persones diari
principal
solar
(*)
mínim màxim
recomenat
gas/gasoil
50%
1 STD
1,89
95
340
150 l
electricitat
70%
1 STD
1,89
95
340
150 l
gas/gasoil
50%
1 XL
2,30
115
414
200 l
electricitat
70%
1 XL
2,30
115
414
200 l
l
1
200 l
DS-matic 1.25 NXL
Solar Easy ACS200 /1 SOL250
2
300
DS-matic 2.25 NXL
Solar Easy ACS300 /2 SOL250
electricitat
70%
2 XL
2,30
230
828
300 l
DS-matic 2.25 NXL
Solar Easy ACS300 /2 SOL250
gas/gasoil
50%
2 XL
2,30
230
828
300 l
electricitat
70%
2 XL
2,30
230
828
300 l
(*)
Colector standard: Baxi:SOL200 -Domusa: NL / Colector XL: Baxi: SOL250 -Domusa:NXL
(**)
Volumsacumulació disponibles: Baxi: 150/200/300 l - Domusa: 150/250 l
(***) Determinar sistemade fixació delscolectors: cobertaplana - coberta inclinada. Cal afegir laconexió hidràulicacolectros-acumuladorsal sistemaescollit
TAULA DE SELECCIO D'EQUIPS SOLARS PER PRODUCCIO D'ACS
EN VIVENDES RESIDENCIALS UNIFAMILIARS
CONDICIONS DE SERVEI
COLECTORS
SOLARS
ACUMULACIÓ ACS
EQUIPS RECOMENATS (***)
DS-matic 1.15 NL
Solar Easy ACS160 / 1 SOL200
DS-matic 1.25 NXL
Solar Easy ACS200 /1 SOL250
DS-matic 2.25 NXL
Solar Easy ACS300 /2 SOL250
50%
XL
2,3
115
414
90
120
210
180
gas/gasoil
2
3
3
4
5
7
4
6
60
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...72
Powered by FlippingBook