CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 59

Energia Solar Tèrmica
Accesoris per els equips DS-Matic Domusa
Soports per coberta plana
codi
descripció
pvp
TKITACU034 SOPORTACIÓ PER A UN CAPTADOR
270 €
TKITACU035 SOPORTACIÓ PER A DOS CAPTADORS
338 €
TKITACU039 EXTENSIÓ PER A UN CAPTADOR
161 €
Soports universals per a teulada inclinada
codi
descripció
pvp
TKITACU036 SOPORTACIÓ PER A UN CAPTADOR
207 €
TKITACU037 SOPORTACIÓ PER A DOS CAPTADORS
219 €
Kit de conexió hidràulic
codi
descripció
pvp
TKITACU109 KIT CONEXIÓ HIDRÀULIC 15 mtrs Ø 12/10
479 €
Kits Termosifó Junkers Smart
Kits amb soportació per muntatge en coberta plana
model
codi
acumulador
colectors
pvp
F1/TSS 150/FCC-2 7 736 503 180
150 litres
1 colector FCC-2S 2m²
1.345 €
F1/TSS 200/FCC-2 7 736 501 194
200 litres
1 colector FCC-2S 2m²
1.430 €
F2/TSS 300/FCC-2 7 736 501 184
300 litres
2 colectors FCC-2S 2m²
2.275 €
Kits amb soportació per muntatge en coberta inclinada
model
codi
acumulador
colectors
pvp
A1/TSS 150/FCC-2 7 736 503 182
150 litres
1 colector FCC-2S 2m²
1.365 €
A1/TSS 200/FCC-2 7 736 501 195
200 litres
1 colector FCC-2S 2m²
1.450 €
A2/TSS 300/FCC-2 7 736 501 186
300 litres
2 colectors FCC-2S 2m²
2.305 €
Kits Termosifó Saunier Helioblock
Kits amb soportació per muntatge en coberta plana
model
codi
acumulador
colectors
pvp
HELIOBLOCK 150 0010017115
150 litres
1 colector
195 €
HELIOBLOCK 200 0010017116
200 litres
1 colector
1.155 €
HELIOBLOCK 300 0010017117
300 litres
2 colectors
1.680 €
Kits amb soportació per muntatge en coberta inclinada
model
codi
acumulador
colectors
pvp
HELIOBLOCK 150 0010017118
150 litres
1 colector
1.115 €
HELIOBLOCK 200 0010017119
200 litres
1 colector
1.175 €
HELIOBLOCK 300 0010017120
300 litres
2 colectors
1.705 €
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
59
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...72
Powered by FlippingBook