CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 58

Energia Solar Tèrmica
Kits Drainback DS-Matic Domusa
Conjunts solars complerts amb autobuidat dels colectors
Inclou vas d'expansió i vàlvula de seguretat d'ACS. Cal escollit la soportació
Acumuladors inoxidables. Colectors selectius
EQUIPS AMB ACUMULADOR INOXIDABLE DE DOBLE ENVOLVENT
Kits amb bomba simple. Alçada màxima d'instal.lació 10 mtrs
model
codi
acumulador - colectors
pvp
DS-Matic 1.15 L
TDSM000303 150 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.104 €
DS-Matic 1.25 L
TDSM001304 250 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.526 €
DS-Matic 2.25 L
TDSM002305 250 litres - 2 colectors- 3,80 m²
3.063 €
DS-Matic 1.15 XL
TDSM006315 150 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.196 €
DS-Matic 1.25 XL
TDSM007316 250 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.619 €
DS-Matic 2.25 XL
TDSM008317 250 litres - 2 colectors- 4,46 m²
3.249 €
Kits amb bomba doble. Alçada màxima d'instal.lació 15 mtrs
model
codi
acumulador - colectors
pvp
DS-Matic Plus1.15 L
TDSM003309 150 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.271 €
DS-Matic Plus1.25 L
TDSM004310 250 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.695 €
doble bomba
DS-Matic Plus2.25 L
TDSM005311 250 litres - 2 colectors- 3,80 m²
3.232 €
DS-Matic Plus1.15 XL
TDSM009321 150 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.363 €
fins a 15 mtrs
DS-Matic Plus1.25 XL
TDSM010322 250 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.787 €
d'alçada
DS-Matic Plus2.25 XL
TDSM011323 250 litres - 2 colectors- 4,46 m²
3.418 €
EQUIPS AMB ACUMULADOR INOXIDABLE DE DOBLE ENVOLVENT I SERPENTI
Kits amb bomba simple. Alçada màxima d'instal.lació 10 mtrs
model
codi
acumulador - colectors
pvp
DS-Matic 1.15 Duo L
TDSM003306 150 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.241 €
DS-Matic 1.25 Duo L
TDSM004307 250 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.753 €
DS-Matic 2.25 Duo L
TDSM005308 250 litres - 2 colectors- 3,80 m²
3.293 €
DS-Matic 1.15 Duo XL
TDSM009318 150 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.334 €
DS-Matic 1.25 Duo XL
TDSM010319 250 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.846 €
DS-Matic 2.25 Duo XL
TDSM011320 250 litres - 2 colectors- 4,46 m²
3.477 €
Kits amb bomba doble. Alçada màxima d'instal.lació 15 mtrs
model
codi
acumulador - colectors
pvp
DS-Matic Plus1.15 Duo L
TDSM006312 150 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.357 €
DS-Matic Plus1.25 Duo L
TDSM007313 250 litres - 1 colector - 1,90 m²
2.922 €
doble bomba
DS-Matic Plus2.25 Duo L
TDSM008314 250 litres - 2 colectors- 3,80 m²
3.461 €
DS-Matic Plus1.15 Duo XL
TDSM012324 150 litres - 1 colector - 2,23 m²
2.451 €
fins a 15 mtrs
DS-Matic Plus1.25 Duo XL
TDSM013325 250 litres - 1 colector - 2,23 m²
3.015 €
d'alçada
DS-Matic Plus2.25 Duo XL
TDSM014326 250 litres - 2 colectors- 4,46 m²
3.646 €
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
58
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...72
Powered by FlippingBook