CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 53

Energia Solar Tèrmica
Kits solars Easy ACS Slim BAXI
Facilitat d'instal.lació: sense limitació d'altura, distàncies ni inclinacions
Grup d'impulsió, centraleta i dipòsit d'expanssió solar integrats a l'acumulador
Inclou colectors, soportació, purgador, barrejador termostàtic i acoplaments
Disipació de l'excedent d'escalfor a través de l'acumulador
Kits amb soportació per muntatge en coberta plana
model
codi
acumulador
colectors
pvp
Solar Easy 160
7655655
160 litres
1 colector Slim 200
2.584 €
7655657
160 litres
1 colector Slim 250
2.859 €
Solar Easy 200
7655659
200 litres
1 colector Slim 200
2.900 €
7655661
200 litres
2 colectors Slim 200
3.472 €
7655663
200 litres
1 colector Slim 250
3.166 €
Solar Easy 300
7655665
300 litres
2 colectors Slim 200
3.657 €
7655669
300 litres
2 colectors Slim 250
4.135 €
Kits amb soportació per muntatge en coberta inclinada
model
codi
acumulador
colectors
pvp
Solar Easy 160
7655656
160 litres
1 colector Slim 200
2.542 €
7655658
160 litres
1 colector Slim 250
2.706 €
Solar Easy 200
7655660
200 litres
1 colector Slim 200
2.859 €
7655662
200 litres
2 colectors Slim 200
3.420 €
7655664
200 litres
1 colector Slim 250
3.012 €
Solar Easy 300
7655666
300 litres
2 colectors Slim 200
3.625 €
7655670
300 litres
2 colectors Slim 250
3.931 €
Kits solars Easy ACS Eco BAXI
Inclou acumulador, grup d'impulsió, centraleta, dipòsit d'expanssió solar,
soportació, purgador, barrejador termostàtic i acoplaments
Kits amb soportació per muntatge en coberta plana
model
codi
acumulador
colectors
pvp
S.Easy 160 Eco 144813019
160 litres
1 colector Slim 200
1.925 €
144814016
160 litres
1 colector Slim 250
2.104 €
S.Easy 200 Eco 144813033
200 litres
1 colector Slim 200
2.220 €
144813035
200 litres
2 colectors Slim 200
2.800 €
144814014
200 litres
1 colector Slim 250
2.419 €
Kits amb soportació per muntatge en coberta inclinada
model
codi
acumulador
colectors
pvp
S.Easy 160 Eco 144813020
160 litres
1 colector Slim 200
1.873 €
144814017
160 litres
1 colector Slim 250
2.021 €
S.Easy 200 Eco 144813034
200 litres
1 colector Slim 200
2.178 €
144813036
200 litres
2 colectors Slim 200
2.747 €
144814015
200 litres
1 colector Slim 250
2.367 €
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
53
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...72
Powered by FlippingBook