CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 46

Acumuladors
Acumuladors esmaltats Baxi
De 90 a 500 litres
Fabricats en acer esmaltat. Protecció per ànode de sacrifici de magnesi
Aïllament en escuma rígida de poliuretà injectat lliure de CFC
Acumuladors solars esmaltats 1 serpentí
Vaina per sonda. Conexió per resistència elèctrica 1 1/2"
Buidat: 3/4". Conexions superiors
model/litres
codi
L x Ø (mm)
serpentí
conex.
pvp
AS 90-1E
148112357
890 x 480
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"
580 €
AS 120-1E
148112358
1190 x 480
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"
596 €
AS 160-1E
148112359
1130 x 560
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"
639 €
-------------
7504307 Resistència elèctrica 1,5 kw
1 1/2"
194 €
Acumuladors ACS esmaltats 2 serpentíns
Vaines per sondes (2). Conexió per resistència elèctrica 1 1/2"
Recirculació: 3/4". Buidat: 1". Boca d'inspecció: DN100
model/litres
codi
L x Ø (mm) serpentins conex.
pvp
AS 200-2E
148112368
1423 x 610
1"x1" (2)
1" (2)
1.143 €
AS 300-2E
148112369
1796 x 610
1"x1" (2)
1" (2)
1.627 €
AS 400-2E
148112370
1672 x 710
1"x1" (2)
1" (2)
2.051 €
AS 500-2E
148112371
1786 x 760
1"x1" (2)
1" (2)
2.265 €
-------------
7504308 Resistència elèctrica 2,5 kw
1 1/2"
224 €
Acumuladors combinats Baxi
Acumuladors combinats Inèrcia/ACS per imstal.lacions solars o de biomasa
Fabricats en acer. Doble acumulador per ACS en acer esmaltat
Aïllament en escuma rígida de poliuretà flexible i desmuntable
Protecció per ànode de sacrifici de magnesi per l'acumulador d'ACS
Acumuladors combinats inèrcia/ACS
Vaines per sondes (2). Conexió per resistència elèctrica 1 1/2"
Recirculació: 1". Buidat: 1/2"
model/litres
codi
L x Ø (mm) serpentins conex.
pvp
800 / 200 E 7676923
1842 x 950
1"x1" (2)
1" (6)
2.686 €
1000 / 250 E 7676924
2052 x 950
1"x1" (2)
1" (6)
2.920 €
1000 / 250 E-T 7676926
2052 x 950
1"x1" (2)
1" (6)
2.996 €
El model E-T incorpora 4 termòmetres a diferents alçades
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
46
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...72
Powered by FlippingBook