CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 39

Terra radiant
Regulació REHAU
Regulació per fred i calor
Regulador electrònic amb:
8 entrades analògiques, 2 digitals
2 sortides analògiques, 7 sortides de relé
Posibiitat de conexióde fins a 15 mòduls d'espansió i fins a 50 Room Unit
Posibilitat de conexión de 9 unitat HC BUS per a control de 9 segments
Control de capçals, vàlvules 3 vies i deshumificadors
Unitats de control
codi
descripció
pvp
208461-001 HC BUS MANAGER REGULADOR CLIMÀTIC
669,58 €
229867-001 HC BUS MANAGER MÒDUL D'EXPANSSIÓ (MODE V / FT)
262,91 €
208462-001 HC BUS ROOM UNIT CONTROL A/DISPLAY (SONDA AMBIENT)
200,90 €
227997-001 D-HC INTERFACE DEL SISTEMA AMB DISPLAY
383,43 €
Sondes
codi
descripció
pvp
228047-001 AT-HC SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
71,21 €
228057-001 FRT-HC SONDA D'IMPULSIÓ-RETORN PER IMMERSIÓ
19,73 €
228534-001 FRTC-HC SONDA D'IMPULSIÓ-RETORN DE CONTACTE
36,36 €
228067-001 SONDA DE TEMEPRATURA DE TERRA FT-HC
19,17 €
228087-001 SONDA AMBIENT DE TEMPERATURA I HUMITAT FT-HC
241,00 €
228097-001 SONDA AMBIENT DE TEMPERATURA FT-HC
74,50 €
249287-001 TPW SONDA CONTROL PUNT DE ROSADA
202,38 €
Esquema amb una única unitat de control
Esquema amb unitat de control principal + esclava
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
39
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...72
Powered by FlippingBook