CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 28

Emisors tèrmics
Radiadors d'alumini Concept
Model 500 entre eixos
Model 600 entre eixos
obert
tancat
obert
tancat
elem.
codi
codi
pvp
elem.
codi
codi
pvp
3
541608
542639
32,97 €
3
541618
542649
36,95 €
4
541609
542640
43,96 €
4
541619
542650
49,27 €
5
541610
542641
54,95 €
5
541620
542651
61,05 €
6
541611
542642
65,94 €
6
541621
542652
73,62 €
7
541612
542643
76,93 €
7
541622
542653
86,23 €
8
541613
542644
87,92 €
8
541623
542654
98,54 €
9
541614
542645
98,91 €
9
541624
542655
110,86 €
10
541615
542646
109,90 €
10
541625
542656
123,18 €
11
541616
542647
120,89 €
11
541626
542657
135,50 €
12
541617
542648
131,88 €
12
541627
542658
147,82 €
Radiadors d'alumini Baxi
Model 500 entre eixos
Model 600 entre eixos
Baxi Dubal 60
Baxi Dubal 70
elem.
codi
pvp
elem.
codi
pvp
3
194A25301
42,15 €
3
194A30301
51,90 €
4
194A25401
56,20 €
4
194A30401
69,20 €
5
194A25501
70,25 €
5
194A30501
86,50 €
6
194A25601
84,30 €
6
194A30601
103,80 €
7
194A25701
98,35 €
7
194A30701
121,10 €
8
194A25801
112,40 €
8
194A30801
138,40 €
9
194A25901
126,45 €
9
194A30901
155,70 €
10
194A26001
140,50 €
10
194A31001
173,00 €
11
194A26101
154,55 €
11
194A31101
190,30 €
12
194A26201
168,60 €
12
194A31201
207,60 €
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...72
Powered by FlippingBook