CATALEG CALEFACCIO 2018 - page 25

Aerotermia
VAILLANT aroTHERM
Bombes de calor aerotèrmiques. Sistema monobloc
Temperatura màxima d'impulssió fins a 63ºC
Límits de funcionament: -20ºC / 46ºC
Compatible amb l'app multiMATIC
Modulació inverter DC
SISTEMA AUTÓNOM
Monofàsics
model
codi
calef/refrig E.E.R.
C.O.P.
pvp
VWL 55/3 00 1001 7144
4,4 - 3,3
3,4
4,7
4.950 €
VWL 85/3 00 1001 7145
7,7 - 5,0
3,9
4,6
5.400 €
VWL 115/2 00 1001 7146
9,0 - 6,6
3,8
4,4
6.800 €
VWL 155/2 00 1001 7147 14,6 - 10,9
3,2
4,5
7.700 €
Trifàsic
model
codi
calef/refrig E.E.R.
C.O.P.
pvp
VWL155/2 400V 00 2023 5178 14,6 - 10,9
3,2
4,5
7.700 €
Equip autònom
Módul hidràulic i de control que incorpora tots els elements necesàris per a un sistema
monoenergètic: vas d'expanssió de 10 litres, recolçament elèctric 2-4-6 kw, vàlvula
diversora ACS, vàlvula de seguretat, control aroTHERM
Inclòs en el subministrament
Centraleta MULTIMATIC 700
model
codi
pvp
multimàtic 700 00 2017 1318
gestió integrada del sistema
200 €
Regulador central del sistema. Control d'una zona de calefacció (ampliable)
Cal demanar-la amb la bomba de calor
Interacumuladors uniSTOR
model
codi
capacitat
sup.interc. Ø x h (mm)
pvp
VIH RW 200 00 2021 4407
200 litres
1,81 m²
600 / 1340
1.070 €
VIH RW 300/3 BR
00 1002 0645
300 litres
3,10 m²
650 / 1804
1.410 €
Accesoris per acumuladors
model
codi
capacitat
sup.interc. Ø x h (mm)
pvp
VWZ 80 E 00 2023 6670 RESISTÈNCIA ELÈCTRICA RECOLÇAMENT 2,2kw
185 €
---
000 661 GRUP SEGURETAT 6 bar A/REDUC.PRESSIÓ
120 €
compromesos amb l'eficiència i l'estalvi
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...72
Powered by FlippingBook